Tag Archives: huyết áp thấp

Huyết áp thấp, định nghĩa bệnh huyết áp thấp và cách điều trị

huyết áp thấp

Định Nghĩa Huyết Áp Thấp:   Huyết áp thấp là hiện tượng huyết áp trong cơ thể có mức thấp hơn huyết áp thông thường là 120/80 mmHg. Những người có mức huyết áp từ 120 – 110  tâm chương và 70 – 80 tâm thu là những người có nguy cơ mắc phải huyết […]