Tải trọn bộ đề thi, bộ đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa được bộ giáo dục công bố

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020

Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020, gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp và Tiếng Trung), Bài thi Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Bài thi Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).
Đề thi có nội dung trong chương trình Trung học Phổ thông, chủ yếu là lớp 12 và được điều chỉnh bám sát với nội dung tinh giản chương trình học kỳ II của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.Tải chọn bộ đề thi môn toán THPT 2020
 Bài thi Toán học >>Tải về<<
2.Bộ đề thì môn ngữ văn THPT 2020
 Bài thi Ngữ văn  >>Tải về<<
3. Bài thi Ngoại ngữ:Full bộ đề thi ngoại ngữ THPT 2020
– Môn thi thành phần Tiếng Anh    >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Tiếng Đức    >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Tiếng Nga    >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Tiếng Nhật    >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Tiếng Pháp    >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Tiếng Trung    >>Tải về<<
4. Bài thi Khoa học tự nhiên:Bộ đề thi toán lý hóa minh họa mẫu của Bộ năm 2020
– Môn thi thành phần Vật lí    >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Hóa học    >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Sinh học    >>Tải về<<
5. Bài thi Khoa học xã hội:Bộ đề các môn xã hội năm 2020 của Bộ giáo dục
– Môn thi thành phần Lịch sử     >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Địa lí     >>Tải về<<
– Môn thi thành phần Giáo dục công dân    >>Tải về<<
 Đường dẫn tải về toàn bộ Đề thi tham khảo:    >>Tải về<<
Phỏng vấn Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Với mục đích đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để xét công nhận tốt nghiệp nên độ khó của đề thi cũng được điều chỉnh nhẹ hơn năm trước. Tuy nhiên, đề thi vẫn bảo đảm độ phân hóa nhất định để có thể phân tách thành các nhóm học sinh trung bình, khá, giỏi… chứ không phải “cào bằng”. Kết quả thi sẽ là cơ sở để các trường đại học sử dụng trong quá trình xét tuyển.
Ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông được tổ chức trên cơ sở thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục sửa đổi và phù hợp với điều kiện thực tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19; song nội hàm không thay đổi nhiều so với năm 2019. Do đó, các em yên tâm học tốt kiến thức cơ bản, đảm bảo yêu cầu toàn diện, trên cơ sở đó đầu tư thêm vào các môn học là năng lực, sở trường để phục vụ cho mục đích hướng nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng theo nguyện vọng.